Stort tack för ditt engagemang i Västra Götalands mest företagsamma människa!

Tävlingen har under fem år hyllat och riktat ljuset mot de som skapar möjligheter för fler än sig själva. De som vågar när andra tvekar och tar idé till verklighet. Detta vill vi fortsätta göra tillsammans med dig. Välkommen till Gilla företagsamhet.

Följ oss gärna och engagera dig i kampanjen på: